Bạn có biết: Cà phê được phát hiện bởi loài dê

Ăn chơi

Song Hà - Anh Hùng 00:00 02/09/2017

Có một số người sau khi nghe nguồn gốc của nó còn đùa rằng: Cà Phê có tên là Cà phê bởi những con dê đã ăn phải thứ quả giống hình quả cà và nhảy nhót như đang phê.