Dịch vụ xả stress cho dân văn phòng lần đầu có mặt tại Việt Nam

Ăn chơi

Nguyễn Khiêm - Khoai Tây 10:00 01/08/2017

Nằm trên đường Đê La Thành nhỏ, Fury Room được biết đến như một dịch vụ xả stress cho dân học phòng, học sinh sinh viên lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam.