Xem Ăn Chơi: Sắc đẹp ngàn cân, món tráng miệng Singapore beancurd, nghỉ dưỡng tại Flamingo Đại Lải.

Ăn chơi

Vân Trang - Việt Hùng - Phúc Man 13:30 30/04/2018

Giá trị của con người trong bộ phim “Sắc đẹp ngàn cân”; món ăn sức khoẻ ngọt mát beancurd; tận hưởng cuộc sống xanh tại Flamingo Đại Lải là những gợi ý của tuần này.