Xem ăn chơi: Sắc đẹp ngàn cân, tắm hơi jim – jil – bang đúng chuẩn Hàn Quốc, hàng chè thần thành trong phim “Phía trước là bầu trời”

Ăn chơi

Anh Hùng - Hồng Ngọc 19:00 07/05/2018

Bộ phim Sắc đẹp ngàn cân, trải nghiệm mô hình tắm hơi jim – jil – bang đúng chuẩn Hàn Quốc, hàng chè Quán Huê trong phim “Phía trước là bầu trời” nằm trong khu chợ Thành Công là những gợi ý Xem ăn chơi của tuần này.