2018 - Năm quan trọng ghi dấu ấn hội nhập của Việt Nam

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 17:24 04/10/2018

Năm 2018 đánh dấu nhiều vai trò của Việt Nam trong việc hội nhập với khu vực và thế giới. 2018 cũng được coi là năm bản lề cho hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Có thể bạn thích?