Bộ TT&TT giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập qua các tiêu chí

Chuyên đề

Phúc Man - Diệu Thu 16:59 06/08/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện được các chỉ tiêu giảm các đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể bạn thích?