Cát Bà: Phát triển du lịch biển giúp nâng cao đời sống người dân

Chuyên đề

Diệu thu - Anh Hùng 10:08 30/11/2018

Vốn là một huyện đảo có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, việc tập trung phát triển ngành công nghiệp không khói này đã và đang tạo được những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao mức sống của người dân.