Cát Bà: Tận dụng ưu thế biển đảo, hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 16:40 09/11/2018

Nhờ có điều kiện biển đảo thuận lợi, Cát Bà đã trở thành một trong những địa điểm du lịch biển đảo hấp dẫn nhất nước ta.