Cảnh báo nạn tin giả trên mạng xã hội

Chống thế lực thù địch

Nhóm PV 17:52 22/07/2017

Mạng xã hội phát triển đã tạo ra một công cụ giúp mọi người có thể giao lưu, chia sẻ, tiếp cận với nhiều người khác, nhưng bên cạnh đó mạng xã hội cũng chứa đựng những vấn đề hết sức nguy hiểm, đặc biệt là vấn đề tin giả.