Hà Tĩnh: Xử lý nghiêm các đối tượng quá khích bao vây trụ sở huyện Lộc Hà

Chống thế lực thù địch

Nhóm PV 15:49 14/04/2017

Lợi dụng sự cố môi trường biển, bị các phần tử xấu kích động, một bộ phận người dân tụ tập, bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Có thể bạn thích?