Nghệ An: Giáo bị người xấu kích động lấn chiếm đất trái pháp luật

Chống thế lực thù địch

Nhóm PV 17:20 18/12/2017

Tình trạng người dân tại những vùng quê đang bị một số giáo xứ kích động, lôi kéo chống lại chính quyền Nhà nước đang gây ra rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng tới cuộc sống của chính những người dân và chính quyền các cấp.