Thành ủy Hà Nội thông tin chính thức toàn bộ diễn biến vụ việc tại Đồng Tâm, Mỹ Đức

Chống thế lực thù địch

Nhóm PV 17:57 20/04/2017

Ngày 18/4, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát đi thông tin chính thức về vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất quốc phòng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật tại Đồng Tâm.