Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm

Chuyên đề

Phúc Man 16:40 06/10/2018

Bằng nhiều chính sách, hành động cụ thể, công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

Có thể bạn thích?