Cù Lao Chàm – nơi mỗi người dân đều là nhân viên bảo tồn biển

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 16:00 25/11/2018

Tháng 10/2003 Nhà nước đã thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù lao Chàm. Nơi đây cũng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 19/5/2009.