Du học sinh Việt và những sứ mệnh nơi xứ người

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 16:11 27/11/2018

Theo số liệu của Bộ Giáo dục vào năm 2017, có khoảng 130.000 người Việt ra nước ngoài học tập ở tất cả các cấp và con số này đang tăng qua các năm.

Có thể bạn thích?