Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin là góp phần giảm nghèo đa chiều bền vững

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 21:53 27/12/2017

Càng đi sâu vào công cuộc giảm nghèo bền vững, càng thấy rõ được vai trò quan trọng của thông tin đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Có thể bạn thích?