Các địa phương phát huy tối đa hiệu quả của công tác truyền thanh trong giảm nghèo thông tin bền vững

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 16:50 29/12/2017

Từng bước, việc truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo thông tin được các địa phương thực hiện có hệ thống và có kế hoạch. Bắt đầu từ việc tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương như phát thanh, truyền thanh.