Cao Bằng: Đem tivi – đem niềm vui về với dân nghèo

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 12:46 13/12/2017

Để thực hiện công tác giảm nghèo thông tin tại tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phương tiện nghe xem cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.