Công tác phát triển thông tin truyền thông đang được thực hiện hiệu quả tại Phú Thọ

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Việt Hùng - Phúc Man 15:00 01/12/2017

Đến tỉnh Phú Thọ ở thời điểm này, dễ dàng nhận ra công tác phát triển thông tin – truyền thông theo nội dung số 08 tại đây đang được triển khai rất hiệu quả.