Giảm nghèo thông tin: Đa dạng khả năng tiếp cận thông tin đối với người dân

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 13:10 06/12/2017

Việc thực hiện công tác giảm nghèo thông tin tại các địa phương đã trực tiếp giúp người dân có được những kênh tiếp nhận thông tin mới thuận tiện hơn, dần dần xóa nhòa khoảng cách thông tin trong người dân.