Giảm nghèo về thông tin: Công tác tiên phong trong công cuộc giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững

PHÚC MAN 16:09 24/11/2017

Sau một thời gian triển khai chương trình giảm nghèo về thông tin theo Thông tư số 06 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, công tác giảm nghèo về thông tin đang góp phần rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.