Hiệu quả thấy rõ từ mô hình thư viên – bưu văn hóa xã

Giảm nghèo bền vững

PHÚC MAN 18:09 04/12/2017

Hiệu quả ban đầu của mô hình Thư viên kết hợp Bưu điện văn hóa xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đang đạt những kết quả tốt đẹp, người dân vui mừng phấn khởi khi giờ đây họ có thể đến địa điểm Bưu điện xã là có thể đọc sách, báo và cập nhật thông tin.