Nam Định thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững về thông tin

Giảm nghèo bền vững

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 15:56 03/11/2017

Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 5 Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1722 ngày 2/9/2016.

Có thể bạn thích?