Thái Nguyên: Hệ thống phát thanh thông suốt góp phần cung cấp thông tin cho nhân dân

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Việt Hùng - Phúc Man 21:19 26/12/2017

Việc thực hiện phát triển hệ thống kĩ thuật, nội dung đối với sóng phát thanh là một trong những nội dung chủ yếu được tỉnh Thái Nguyên thực hiện trong công tác giảm nghèo thông tin tại tỉnh giai đoạn 2016 -2020.