Thuận lợi và thách thức trong công tác giảm nghèo thông tin tại các địa phương

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 16:49 21/12/2017

Các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động về giảm nghèo thông tin và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, công cuộc đưa thông tin đến với người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.