Hội nhập văn hóa Việt với thế giới: quá trình hội nhập nhanh chóng nhưng không hòa tan

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 17:26 07/10/2018

Hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh việc tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta cũng đã chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Có thể bạn thích?