Kinh nghiệm tận dung ưu thế biển đảo của Đà Nẵng

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 15:43 23/11/2018

Sở hữu bờ biển dài 92 km và ngư trường rộng lớn có nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, từ lâu Đà Nẵng đã tận dụng ưu thế này để phát triển kinh tế.