Lợi ích của việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đối với người bệnh

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 16:59 30/09/2018

Khi có hồ sơ quản lý sức khỏe, thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn.

Có thể bạn thích?