Mục tiêu thiên niên kỷ: Cần nâng cao năng lực nguồn lao động tại Việt Nam

Chuyên đề

Phúc man - Diệu Thu 16:57 06/10/2018

Đây là nội dung được quan tâm đặc biệt tại Hội thảo Công bố báo cáo “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam” diễn ra chiều 5/4.