Ngành y tế nỗ lực từng bước lấy lại niềm tin của người bệnh

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 10:12 26/11/2018

Trong những năm qua, ngành y tế đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng, lấy lại niềm tin của người dân đối với ngành và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.