Nỗ lực đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở

Chuyên đề

Phúc Man 10:00 18/09/2018

Y tế cơ sở đang được đẩy mạnh hoạt động bằng nhiều biện pháp khác nhau, khắc phục khó khăn vốn tồn đọng từ nhiều năm nay để thực sự trở thành nền tảng, xương sống của hệ thống y tế Việt Nam.

Có thể bạn thích?