Phát triển và bảo tồn khu dự trữ sinh quyển đảo Cát Bà

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 16:21 03/11/2018

Quần đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại nước ta. Chính vì thế, đây là địa phương có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển.