Thành tựu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 17:19 04/10/2018

Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Có thể bạn thích?