Thực tiễn hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo nghị định 43/2006/ NĐ-CP

Chuyên đề

Phúc Man - Diệu Thu 22:00 19/09/2018

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các văn bản chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể bạn thích?