Tiềm năng và hướng phát triển bền vững cho du lịch biển đảo Việt Nam

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 16:09 29/11/2018

Với tiềm năng lớn, du lịch biển đảo Việt Nam hiện đang được quan tâm đầu tư để trở thành loại hình du lịch chủ đạo trong ngành công nghiệp không khói của nước ta.