Tiềm năng, ý nghĩa của biển đảo đối với Việt Nam

Chuyên đề

Diệu thu - Anh Hùng 16:11 25/11/2018

Việt Nam có vùng biển và thềm lục địa rộng gần gấp ba lần diện tích đất liền với 28 trong số 63 tỉnh/thành phố nước ta nằm ven biển. Chính vì thế, biển đảo đóng vai trò to lớn về mọi mặt đối với nước ta.