Tinh giản đơn vị sự nghiệp công lập: Còn chưa “mạnh tay”

Chuyên đề

Phúc Man 23:00 18/09/2018

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa ban hành nhấn mạnh nội dung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế do chưa thực sự quyết liệt.

Có thể bạn thích?