Việt Nam đảm nhiệm vai trò điều phố quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 22:00 05/09/2018

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản cho giai đoạn 2018-2021, khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng chung ASEAN.