Việt Nam nâng tầm vị thế trên trường Quốc tế qua những lần tham gia các Hiệp định với Quốc tế

Chuyên đề

Phúc man - Diệu Thu 10:11 28/11/2018

Ngày 17 và 18-11-2018, Hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Papua New Guinea. Với chủ đề “Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số”.