Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Chuyên đề

Phúc man - Diệu Thu 22:30 03/10/2018

Trong bối cảnh nhiều nước không thể hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đúng thời hạn, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng toàn cầu trong việc thực hiện các mục tiêu này.

Có thể bạn thích?