Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về phụ nữ và trẻ em

Chuyên đề

Phúc man - Diệu Thu 15:30 04/10/2018

Báo cáo Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam (MICS Việt Nam 2014) được giới thiệu tại Hà Nội nêu bật những mục tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cuộc sống và phúc lợi của nhóm trẻ em và phụ nữ.

Có thể bạn thích?