Việt Nam trong quá trình hội nhập và cam kết quốc tế trong giai đoạn mới: cơ hội và thách thức

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 16:40 04/10/2018

Trong 30 năm đổi mới và thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, chúng ta đã đạt đươc những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, quá trình hội nhập và cam kết quốc tế trong giai đoạn mới của chúng ta sẽ gặp phải những thách thức mới đầy cam go.

Có thể bạn thích?