Việt Nam với nỗ lực thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ

Chuyên đề

Phúc Man - Diệu Thu 22:30 01/10/2018

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, trên cấp độ toàn cầu một số mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đã được hoàn thành. Đó là, những kết quả trong việc chống lại bệnh sốt rét và lao; tiếp cận với nguồn nước uống sạch hơn cùng nhiều cải cách khác.

Có thể bạn thích?