Xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 16:36 21/08/2018

Thông điệp “Một ASEAN Tự cường và Sáng tạo,” như chủ đề do nước Chủ tịch ASEAN năm 2018 Singapore đưa ra, đã được các nước ASEAN hiện thực hóa, khẳng định vai trò của mình đối với khu vực.

Có thể bạn thích?