Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đối với xã miền núi ở Lạng Sơn

Xây dựng nông thôn mới

Quang Hùng - Anh Hùng 17:09 12/12/2017

Xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng là 1 xã thuộc huyện biên giới, vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, năm 2017 xã được tỉnh giao chỉ tiêu về đích nông thôn mới. Để đạt đủ 19/19 tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 08 khi thêm 2 nội dung.

Có thể bạn thích?