Dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới tại Nam Định đang phát huy hiệu quả tiêu chí 08 của ngành thông tin truyền thông

Xây dựng nông thôn mới

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 11:24 27/10/2017

Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và Internet đến thôn đã đi vào cuộc sống người dân với nhiều ứng dụng tiện ích, thiết thực.

Có thể bạn thích?