Kinh nghiệm áp dụng thông tin – truyền thông vào công tác xây dựng nông thôn mới tại Hòa Bình

Xây dựng nông thôn mới

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 15:28 18/12/2017

Từ một xã nghèo thuộc huyện Lập Thủy – Tỉnh Hòa Bình, xã Lạc Long đã vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều thành tựu. Việc ứng dụng công tác thông tin – truyền thông hiệu quả chính là bí quyết tạo dựng nên thành cô