Thực hiện nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại Phú Thọ

Xây dựng nông thôn mới

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 17:46 01/11/2017

Hai điểm mới bổ sung vào tiêu chí 08 thuộc bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ đã đi vào cuộc sống người dân với nhiều ứng dụng tiện ích, thiết thực.

Có thể bạn thích?