Tiêu chí 08 về thông tin và truyền thông phát huy hiệu quả tại Phú Quốc

Xây dựng nông thôn mới

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 11:22 02/11/2017

Xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đang thay da đổi thịt nhờ việc phát triển thông tin và truyền thông. Mọi nhu cầu về thông tin, truyền thông của người dân cũng được đáp ứng một cách chuyên nghiệp và thuận tiện hơn.

Có thể bạn thích?