12 năm ngày Choi Jin Sil – người vợ nhẫn nhịn chịu đựng và đầy oan ức qua đời, sóng gió và nỗi đau vẫn chẳng thể dừng lại sau cánh cửa gia đình cô ấy… #Nn

Cộng đồng

Nha Nguyễn 20:22 27/05/2020

12 năm ngày Choi Jin Sil – người vợ nhẫn nhịn chịu đựng và đầy oan ức qua đời, sóng gió và nỗi đau vẫn chẳng thể dừng lại sau cánh cửa gia đình cô ấy… #Nn

Có thể bạn thích?